Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Svensk-finskt samarbete för ökad livsmedelsexport

Publicerad

I Helsingfors idag presenterar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillsammans med sin finska kollega jordbruksminister Jari Leppä en avsiktsförklaring mellan Finland och Sverige om ett samarbete i syfte att öka exporten av livsmedel och drycker. Samarbetet gäller både samverkan mellan offentliga myndigheter och exportfrämjande åtgärder som gemensamma aktiviteter på olika marknader.

- Sverige och Finland har många likheter, något som vi kan anamma när det gäller livsmedelsproduktion och livsmedelsexport. Det handlar om rena, säkra och högkvalitativa livsmedel med hög innovationsgrad. Det är också värden som vi vet efterfrågas av allt fler på exportmarknaden. Tillsammans kan vi skapa goda förutsättningar för att öka exporten, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Avsiktsförklaring innehåller bland annat gemensamma åtaganden för att samarbeta för gemensamma samlingspaviljonger vid mässor, finna gemensamma e-handelslösningar och digitala plattformar på tillväxtmarknader, undersöka möjligheten till gemensamma logistiska lösningar för livsmedelsföretagen och skapa ett utökat utbyte av kunskap och information för offentliga aktörer.

Ett strategiskt samarbete mellan Finland och Sverige, som är två mindre europeiska länder, kan skapa ett bättre utgångsläge för livsmedelsföretagen i bägge länderna att vinna fler affärer och nå ut till fler konsumenter globalt.

- Det är livsmedelsföretagen som måste göra det verkliga arbetet, vi erbjuder en möjlighet till en gemensam samarbetsstrategi och bidra genom att öppna politiska dörrar. Därför uppmanar jag livsmedelsbranschen att ta del av denna samarbetsmöjlighet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Riksdagen antog i juni 2017 regeringens livsmedelsstrategi med sikte på 2030 som syftar till att skapa en ökad livsmedelsproduktion på ett hållbart sätt. En viktig nyckel för att nå detta är en ökad livsmedelsexport. Därför gjorde regeringen i slutet på förra året en historisk satsning på livsmedelsexport och satsar 48 miljoner kronor 2018.

Presskontakt

Maja Brännvall
Politiskt sakkunnig hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Gemensam avsiktsförklaring mellan Finland och Sverige om samarbete i syfte att öka exporten av livsmedel och drycker

Livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter bättre förutsättningar att göra medvetna val.