Innehållet publicerades under perioden

-

Sverige firar 25 år av Barentssamarbete med konferens om regionens framtid med ungdomsperspektiv 17–18 april i Luleå

Publicerad

150 företrädare från Barentsregionen, regeringar, lokala myndigheter, ungdomar och experter träffas i Luleå 17–18 april. Syftet är att sätta ungdomars perspektiv i centrum för diskussionen om Barentsregionens framtid, möjligheter och utmaningar.

Sveriges gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström står värd för konferensen, som arrangeras av det svenska ordförandeskapet i Barentsrådet i samarbete med Norrbottens Län.

– Det är viktigt att lyssna till ungdomar och uppmuntra dem till att vara aktiva i utvecklingen av våra samhällen och Barentsregionens framtid, säger Anna Ekström.

Konferensen uppmärksammar 25 år av framgångsrikt regionalt samarbete i Barentsregionen. Barentssamarbetet bildades 1993 och är ett mellanstatligt samarbete mellan de nordiska länderna, Ryssland och EU-kommissionen med syftet att stärka fred, stabilitet och framåtskridande genom förbättrade möjligheter till samarbete över regionens gränser.

Temat för det svenska ordförandeskapet 2017–2019 är "Regional Sustainable Development for the Future". Prioriterade områden är hållbar utveckling, respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet och att stärka mellanfolkliga kontakter, med särskilt fokus på ungdomar.

I bilaga återfinnes program för mötet. Media är välkommen att delta. Intresserad media kan ta kontakt med Eva Ekmehag för deltagande och direktkontakt med pol.sakk Marcus Strinäs för möjlighet till intervjuer med Anna Ekström.

Tid: 17–18 april

Plats: Kulturens hus, Luleå, Sverige

Presskontakt

Marcus Strinäs
Politiskt sakkunnig hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Eva Ekmehag
Utrikesdepartementet
Telefon 076-76 54 463
e-post till Eva Ekmehag