Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Sverige står värd för Globala miljöfondens finansieringskonferens i Stockholm

Publicerad

Den 24-25 april samlas över 30 länder i Stockholm för att slutföra internationella förhandlingar om Globala miljöfondens framtida inriktning och ytterligare finansiering till fonden. Konferensen samlar även representanter för internationella organisationer och representanter för det civila samhället.

Den globala miljöfonden spelar en central roll i det globala miljö- och klimatarbetet som huvudsaklig finansiär av FNs Klimatkonvention och en rad internationella miljökonventioner. Fonden är också en viktig partner för Sverige i genomförandet av regeringens utvecklingspolitiska mål, i arbetet med att förbättra levnadsvillkoren för fattiga människor lokalt och stärka miljö- och klimatarbetet i utvecklingsländerna. Sverige är idag den största givaren per capita och den åttonde största givaren totalt till fonden.

– Vi är nöjda med förhandlingsresultatet så här långt; det ligger helt i linje med regeringens prioriteringar. Vi förväntar oss att fondens arbetssätt kan stärkas ytterligare, att den kan ges mer strategiskt klimatfokus och ökade resurser till bland annat biologisk mångfald, kemikalier och avfall. Sverige har även bidragit till ökat fokus på hav för att bland annat bekämpa plast i haven, säger klimatminister Isabella Lövin.

Den Globala miljöfonden (GEF) bildades 1991 med uppdrag att bidra till globala miljönyttigheter genom finansiellt stöd till miljö- och klimatinsatser i 140 utvecklingsländer. Fonden kan också bidra till att på ett mer effektivt sätt uppfylla Parisavtalet, globala miljömål och Agenda 2030. Pengarna i den globala miljöfonden används till att finansiera stora delar av FNs Klimatkonvention och fyra världsomfattande miljökonventioner: Konventionen för biologisk mångfald (CBD), Ökenkonventionen (UNCCD), Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (POPs) och Minamatakonventionen om kvicksilver.

Presskontakt

Maud Larsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00