Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning för säkert antidopningsarbete inom idrotten

Publicerad

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska se över behandlingen av personuppgifter inom idrottens antidopningsarbete. Syftet är att undersöka konsekvenser av EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) och att föreslå eventuella förändringar för att säkerställa ett effektivt och säkert antidopningsarbete i framtiden.

– Idrotten ska ske på rena och lika villkor, därför är fusk och dopning fullständigt oacceptabelt. För ett bra och säkert antidopningsarbete måste personuppgifter behandlas på ett tryggt och korrekt sätt. Vi ber nu en utredare titta på hur regelverket kan förbättras, säger Annika Strandhäll, social- och idrottsminister.

Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) att gälla och därigenom skapas ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter. Förordningen innehåller regler om behandling av personuppgifter, vilket medför ändringar och kompletteringar i en mängd svenska lagar. Den särskilda utredningen ska se över vilka förändringar som kan behöva göras för ett effektivt och säkert antidopningsarbete i framtiden.

I dag sköts det svenska antidopningsarbetet inom idrotten framför allt av Riksidrottsförbundet, RF, som ser till att Världsantidopningsbyråns (WADA) regler efterlevs.

Utredningen ska redovisas senast 28 februari 2019.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00