Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

100 miljoner till hållbart biobränsle till flyget

Publicerad

Flygtrafiken står idag för omkring två procent av de globala utsläppen av koldioxid. Samtidigt är utbudet av hållbara alternativ till fossilt flygbränsle mycket litet. Regeringen gav i förra veckan Energimyndigheten i uppdrag att verka för att öka användningen av hållbara biobränslen i flyget.

– Sverige har goda förutsättningar för en hållbar produktion av biobränslen för flyget från framförallt skogen. Nu stärker vi förutsättningarna för de företag som vill ta vara på affärsmöjligheterna med grönt flygbränsle, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

– Sverige ska vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer och ett föregångsland för minskade klimatutsläpp. Nu inkluderar vi tydligt flyget i den omställningen, säger miljöminister Karolina Skog.

Regeringen har gett Energimyndigheten 100 miljoner kronor för att göra det mer attraktivt att utveckla biobränsle för flyg från svensk skogsråvara. I uppdraget ingår att utlysa medel för att stödja forskning och utveckling av hållbara biobränslen för flyg samt inrätta ett innovationskluster som samlar hela värdekedjan och som tar fram en gemensam behovsanalys för att klara omställningen till fossilfrihet inom flyget.

Slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Näringsdepartementet senast den 31 mars 2021.

 

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Vad gör regeringen mer?

Regeringen tillsatte i februari 2018 Maria Wetterstrand som särskild utredare för att analysera behovet av styrmedel för flyget. Utredningen ska presentera sitt förslag 1 mars 2019.

Faktaruta:

Regeringen har via samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi samlat samhällets aktörer för att hitta lösningar för att fossila produkter ska ersättas med biobaserad. Det är mot denna bakgrund som regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att inrätta ett innovationskluster för flyget som samlar hela värdekedjan för flyget - från skogen till vingen- i syfte att ytterligare stödja omställningen mot ett fossilfritt flyg.

Arbetet med det nationella skogsprogrammet leds av visionen om det gröna guldet som ska skapa jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt en växande bioekonomi. Att utveckla biobränsle för flyg baserat på skogsråvara ligger mycket väl i linje med intentionerna i det nationella skogsprogrammet.