Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde besöker Brexit-gränsen mellan Irland och Nordirland

Publicerad

EU-och handelsminister Ann Linde reser till Irland och Nordirland den 15-16 maj där hon kommer att besöka den irländska gränsen tillsammans med handelsminister Heather Humphreys samt ha bilaterala överläggningar med EU-minister Helen McEntee. Ann Linde deltar även i ett D9-mininstermöte. Resan avslutas på Nordirland där Ann Linde ska träffa representanter för både DUP och Sin Fein.

- Frågan om hur en hård gräns på Irland ska kunna undvikas har seglat upp som den känsligaste frågan i förhandlingarna mellan Storbritannien och EU. Det är av största vikt att Långfredagsavtalet bevaras och att vi finner en lösning som möjliggör en ordnad Brexit, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Den 15 maj möts D9 för att diskutera de nyligen presenterande förslagen från kommissionen om digitala plattformar och A.I. Ann Linde tog den 5 september 2016 initiativet till en s.k. Digital 9-grupp (D9). Syftet med gruppen är att driva EU:s digitala agenda framåt och att skapa en digital inre marknad inom EU.

- Sverige anser att AI bör få en framskjuten plats i den europeiska diskussionen och regeringen avser ta en aktiv roll i arbetet kring att främja AI i Europa, säger Linde.

Vid mötet i Dublin kommer EU- och handelsministern att träffa representanter för svenska företag som är verksamma på Irland.