Ann Linde deltar på OECD-möte i Paris

EU- och handelsminister Ann Linde deltar när OECD:s ministrar träffas i Paris 30-31 maj 2018. Förutom ekonomi- och handelsministrar från OECD:s 35 medlemsländer, t.ex. USA:s handelsminister Wilbur Ross, deltar ministrar från OECD:s övriga partnerländer och andra internationella organisationer, t.ex. Robert Azevêdo från Världshandelsorganisationen (WTO).

Temat för mötet är multilateralism och diskussioner väntas också kring ekonomisk omställning och hållbar tillväxt, digitalisering, globala handelsfrågor, utvecklingsfinansiering och biologisk mångfald.

I tider av protektionism världen över står vi inför ett vägval. Handel har varit och är fortfarande motorn bakom Sveriges ekonomiska tillväxt och välstånd. Sju av tio varor som exporteras går till EU:s inre marknad. Men faktum är att vårt beroende av omvärlden ökar och det blir allt viktigare för företag att agera med hela världen som marknad. Regeringen väljer därför en öppen, fri och rättvis handel. Det är viktigt att försvara det multilaterala handelssystemet. Vi är övertygade om att det är rätt väg för att möta framtidens utmaningar. Vi är övertygade om att det är viktigt för såväl tillväxten som för innovation och jobbskapande.

- Jag ser mycket fram emot att diskutera viktiga handelsfrågor på OECD-mötet i Paris. Det är också centralt att den internationella diskussionen om handel och globalisering kombineras med insatser för ökad fördelning av det globaliseringen skapar - det som inom OECD kallas "inkluderande tillväxt". Därför ser jag också fram att lyfta regeringens arbete med Global Deal som bygger på samverkan mellan stater, näringsliv, fackliga organisationer där OECD spelar en viktig roll tillsammans med FNs arbetslivsorgan ILO, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Detta är frågor som EU- och handelsminister Ann Linde kommer att lyfta när hon träffar sina kollegor i Paris och när ministern inledningstalar vid sessionen om nya former av multilateralism för mer rättvis handel och investeringar samt förbättrade uppförandekoder för företag.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha