Ann Linde främjar varuhandeln och diskuterar plattformar på ministerrådsmöte i Bryssel

EU- och handelsminister Ann Linde deltar när EU:s konkurrenskraftsministrar (Konkurrenskraftsrådet) träffas i Bryssel måndagen den 28 maj. Två frågor står i fokus: den fria rörligheten för varor, och rättvisa villkor mellan online-plattformar och deras företagsanvändare.

Omkring 75 procent av handeln inom EU utgörs av varuhandel. Ömsesidigt erkännande är en viktig grund för den fria rörligheten för varor på EU:s inre marknad. Det innebär, enkelt beskrivet, att en vara som får säljas i ett medlemsland också får säljas i alla andra medlemsländer. Företag behöver därmed inte anpassa sina varor till flera olika regelverk och kan också undvika dubbla kontroller som annars kostar tid och pengar.

- Ömsesidigt erkännande av varor är en grundbult i samarbetet på den inre marknaden. Med beslutet idag förbättrar vi rutinerna för hur ömsesidigt erkännande fungerar, så att principen får bättre effekt i praktiken. I år firar den inre marknaden dessutom 25 år, då det i november var 25 år sedan Maastrichtfördraget trädde i kraft. Därför känns det extra roligt att vara med och besluta om den här förordningen, som ytterligare ska förenkla varuhandeln för våra företag, säger Ann Linde.

Dessutom kommer ministrarna att diskutera kommissionens nya lagförslag om plattformar. Förslaget ska främja rättvisa villkor och större transparens mellan plattformarna och deras företagskunder, som använder sig av plattformarna för att nå konsumenter.

- Plattformarna är våra nya digitala marknadsplatser. För näringslivet är det av yttersta vikt att marknadsplatserna har rättvisa villkor, så att företag kan använda sig av dem för att nå konsumenter. Samtidigt måste vi se till att inte hämma plattformarnas snabba utveckling med onödiga och betungande regler. Vi bör inte sätta hinder i vägen för innovativa affärsmodeller på det digitala området. Det gäller att hitta en bra balans här, säger Ann Linde.

Bakgrund

Principen om ömsesidigt erkännande tar sikte på att EU:s medlemsstater ska erkänna varandras regler och kontroller. På så sätt ska en vara som uppfyller kraven i ett medlemsland kunna säljas i samtliga medlemsländer, utan att ytterligare kontroller eller anpassningar ska behövas. Principen används idag inte i tillräcklig omfattning, vilket är till nackdel för företag som vill sälja varor i andra europeiska medlemsländer. Den nya förordningen innebär att rutinerna för tillämpningen av principen förenklas, bland annat genom ett system för deklarationer om ömsesidigt erkännande som företag på frivillig basis ska kunna använda för att visa att en vara lagligen har saluförts i en annan medlemsstat.Konkurrenskraftsrådet ska besluta om en allmän inriktning i frågan. 

Förslaget om plattformar syftar till att skapa rättvisa villkor och transparenta regler mellan plattformarna och de företag som använder plattformarna för att nå sina kunder och marknader online.
På konkurrenskraftsrådet deltar ministrarna i en första riktlinjedebatt om förslaget.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha