Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde till ministermöte i Bryssel

Publicerad

EU- och handelsminister Ann Linde deltar när rådet för allmänna frågor (GAC) och rådet för Storbritanniens utträde ur EU (GAC artikel 50) möts i Bryssel idag den 14 maj. På agendan står rättsstatens principer i Polen och läget i Brexitförhandlingarna. EU-ministrarna väntas även förbereda det Europeiska rådets möte i juni samt EU:s långtidsbudget.

På EU-ministrarnas möte väntas EU-kommissionen att presentera sin syn på hur rättsstatens principer har utvecklats i Polen sedan december 2017. EU-kommissionen har fört en omfattande dialog med polska myndigheter.

- Utvecklingen för rättsstatens principer i Polen är mycket oroande, den svenska regeringen stöttar EU-kommissionens hantering av problemet fullt ut. EU:s medlemsländer är mycket positiva till den dialog som förts mellan Polen och EU-kommissionen och hoppas att man når resultat, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

EU-ministrarna kommer att fortsätta diskussionerna om läget i brexitförhandlingarna. Förhandlingarna handlar om övergångsperioden från det att Storbritannien lämnar EU den 29 mars 2019 till det att en ny förbindelse mellan EU och Storbritannien förhandlats fram. Gränsfrågan mellan EU och Storbritannien som måste dras mellan Irland och Nordirland är den stora fråga som återstår att lösa.

- Gränsfrågan är den största frågan och den enda kvar att lösa efter att man funnit lösningar för notan samt de medborgliga rättigheterna. Jag kommer själv att besöka gränsen mellan Irland och Nordirland på onsdag för att skapa mig en större förståelse för frågan inför nästa EU-ministermöte, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Ann Linde kommer även att träffa sina socialdemokratiska ministerkollegor på ett förmöte innan allmänna rådet i Bryssel.