Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Energiministrar vill stärka nordiskt ledarskap i global energiomställning

Publicerad

Norden ska ha de mest integrerade och intelligenta hållbara energilösningarna. Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan och de nordiska energiministrarna har antagit en deklaration om att stärka Nordens ledarskap i den globala energiomställningen. De uppmanar också det nordiska näringslivet att ta fram förslag som kan främja nordisk export av klimatsmart energiteknik.

Deklarationen antogs under årets nordiska energiministermöte i Lund den 22 maj, som leddes av samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. Den innebär att Norden ska fortsätta utvecklas som föregångsregion för en ökad användning av förnybar energi. Ministrarna vill också satsa på ett fördjupat nordiskt samarbete kring forskning, utveckling och innovationer inom klimatsmart energi. Målet är att Norden ska ha de mest integrerade och intelligenta hållbara energilösningarna.

– Norden intar en ledande position i arbetet med utveckling av klimatsmart energi. Vi vill stärka det nordiska ledarskapet ytterligare när det gäller innovationer inom ren energiteknik, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Uppmanar näringslivet till hållbara exportlösningar

De nordiska energiministrarna enades också om att i ett brev uppmana utvalda nordiska näringslivs- och energiorganisationer att komma med konkreta förslag som kan stärka den nordiska exporten av hållbar energiteknik. Näringslivets förslag ska sedan tas upp på agendan vid nästa års energiministermöte på Island.

– Vi behöver mer nordisk samverkan för att kunna nå nya exportframgångar på marknader för hållbara energitekniklösningar, där konkurrensen från omvärlden kommer att öka allt mer, säger Ibrahim Baylan.

Sverige är ordförande i Nordiska ministerrådet under 2018. I anslutning till årets nordiska energiministermöte genomförs de båda internationella konferenserna Mission Innovation (MI) och Clean Energy Ministerial (CEM), i Malmö respektive Köpenhamn den 23 och 24 maj, med deltagande av energiministrar från G20-länderna och Norden. I år är de nordiska länderna tillsammans med EU-kommissionen och Nordiska ministerrådet värdar för MI och CEM.

Presskontakt

Sami Mashial
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Nordiska samarbetet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Ministerrådet består av de fem nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland. Ordförandeskapet roterar mellan de fem medlemsländerna för ett år i taget – år 2022 är Norge ordförande. Nordiska rådet är det parlamentariska samarbetet, där Finland har ordförandeskapet 2022.

Globala energimöten i Öresundsregionen

Den 21–25 maj arrangeras den nordiska energiveckan, Nordic Clean Energy Week, på olika platser i Malmö, Lund och Köpenhamn. De nordiska energiministrarna har sitt årliga möte den 22 maj. Den 23 och 24 maj samlas energiministrar från Norden, EU och G20-länder till de globala samarbetena inom Clean Energy Ministerial 9 och Mission Innovation 3 för att driva på utvecklingen av ren energiteknik.