Färre karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen

Antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas från sju till sex. Beslut om att utfärda lagen har i dag fattats av regeringen.

Den svenska modellen bygger på att alla som kan arbeta också gör det. På den moderna arbetsmarknaden, som ställer stora krav på omställning, är en välfungerande arbetslöshetsförsäkring viktig för att arbetstagare ska våga byta jobb. Vid arbetslöshet ska det finnas ekonomisk trygghet och stöd för att kunna välja en ny inriktning i arbetslivet.

Regeringens beslut att minska antalet karensdagar bedöms medföra en förbättring av enskildas ekonomiska trygghet, utan att incitamenten för omställning till nytt arbete försvagas. Dessutom bedömer regeringen att en sådan minskning överensstämmer med kraven i protokollet till den europeiska balken om social trygghet, som Sverige har ratificerat.

Regeringen avsätter för detta ändamål 30 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2018, följt av 60 miljoner kronor för 2019.

Lagändringen träder i kraft den 2 juli 2018.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial

Prenumerera på nyheter från Arbetsmarknadsdepartementet

Vill du ha aktuell information från Arbetsmarknadsdepartementet?