Fler får möjlighet att göra hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser

Regeringen har beslutat om en treårig satsning på totalt 15 miljoner kronor som ger fler möjligheten att besöka Förintelsens minnesplatser och få större kunskap om Förintelsen, antisemitism och rasism.

- Världen har sagt; Aldrig mer, inte igen! Detta till trots ser vi hur nazism och rasism växer och brer ut sig. Vi gör denna satsning för att fler av våra unga ska rustas med kunskap för att mota bort de antidemokratiska krafter som idag fortsätter växa i Sverige, Europa och världen, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Satsningen ska genomföras av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för levande historia, och är en del av regeringens arbete mot antisemitism.

Projekt hos Svenska kommittén mot antisemitism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) beviljas totalt 12,8 miljoner kronor för ett projekt om att arrangera hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser 2018–2020. I projektet ingår bl.a. att genomföra ett utbildningsprogram för ungdomar i syfte att öka kunskapen om Nazitysklands förbrytelser mot judar, romer och andra grupper. Projektet syftar även till att öka ungdomars kunskap om antisemitism och rasism historiskt och idag.

Uppdrag till Forum för levande historia

Forum för levande historia får i uppdrag att stärka förutsättningarna för att skolor och andra aktörer ska kunna göra hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. I uppdraget ingår att uppdatera, vidareutveckla och sprida stödmaterial om hur dessa resor kan genomföras. I uppdraget ingår även att kvalitetssäkra och genomföra utbildningsinsatser riktade till pedagoger, rektorer och andra som har en viktig roll i genomförandet av resorna.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-532 17 13
e-post till Anna Söderström