Heléne Fritzon har entledigats, Migrationsminister och biträdande justitieminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag till skyddsregler när en hyreslägenhet förstörs

Publicerad

En utredare föreslår att hyresgäster ska ha rätt till en ny lägenhet om det är skäligt i samband med att en lägenhet förstörs. Förslaget återfinns i promemorian Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs som biträdande justitieminister Heléne Fritzon i dag har tagit emot.

– Det är bra att vi har får förslag på hur hyresgäster i en mycket utsatt situation kan skyddas. Jag ser fram emot att gå igenom förslaget, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Ett hyresavtal kan upphöra om en lägenhet blir förstörd. Det här gäller till exempel vid brand. Hyresgästens har en utsatt ställning eftersom den är beroende av hur hyresvärden agerar. I dag tas det inte hänsyn till att omständigheterna kan skifta eller att olika lösningar kan vara motiverade.

För att åstadkomma ett starkare bostadssocialt skydd föreslår utredaren att bostadshyresgäster ska ha rätt att begära ett nytt hyresavtal när deras lägenhet har förstörts. Det ska göras en skälighetsbedömning där hyresvärdens och hyresgästens intressen måste vägas mot varandra. Om exempelvis hyresvärden ska återställa lägenheten eller kan förfoga över andra likvärdiga lägenheter kan det tala för att hyresgästen ska ha rätt till ett nytt hyresavtal. Hyresvärden ska inte behöva bygga upp ett förstört hus men kan förpliktas att tillhandahålla en lägenhet i ett återuppbyggt hus eller en likvärdig lägenhet som hyresvärden kan förväntas förfoga över i ett annat hus.

Professor Bertil Bengtsson har varit ansvarig utredare.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon (växel) 08-405 10 00