Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Försöksverksamhet med fjärr- och distansundervisning får fortsätta

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att förlänga giltighetstiden av försöksverksamheter med fjärr- och distansundervisning. Det innebär att Torsås kommun får bedriva distansundervisning även nästa år, och att Lapplands kommunalförbund samt Storumans och Värmdö kommun kan fortsätta försöksverksamhet med fjärrundervisning. 

Regeringen har beslutat att förlänga dagens försöksverksamheter för fjärr- och distansundervisning, så att huvudmän som i dag bedriver försöksverksamhet ska kunna fortsätta med det. Samtidigt bereds i Regeringskansliet förslagen om bland annat utökade möjligheter till fjärr- och distansundervisning, som lämnades i SOU 2017:44 Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning.

– Alla barn och unga ska få en likvärdig tillgång till bra undervisning oavsett var man bor i landet. Därför förlänger regeringen försöksverksamhet med fjärr- och distansundervisning medan vi arbetar vidare med utredningens förslag, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Besluten innebär att Torsås gymnasieskola får bedriva distansundervisning till och med den 30 juni 2023, och ta emot nya elever till och med höstterminen 2019. De innebär även att giltigheten för försöksverksamheten med fjärrundervisning förlängs med ett år, från 30 juni 2018 till 30 juni 2019.

Kontakt

Sam Assadi
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00