Innehållet publicerades under perioden

-

Fredrik Holmberg ny överdirektör vid Tullverket

Regeringen har i dag utsett Fredrik Holmberg till ny överdirektör vid Tullverket.

Vid sidan av att ta in tull, skatter och andra avgifter har Tullverket ett viktigt ansvar för att förebygga och bekämpa brott. Tullverket är en avgörande del i samhällets gränsskydd med uppgift att försvåra möjligheten att föra in varor och substanser som kan utgöra en fara för medborgarna.

- Sveriges gränser ska vara säkra. Därför har vi gjort det största tillskottet till Tullverket på över ett decennium. Att regeringen idag har utsett Fredrik Holmberg som ny överdirektör vid Tullverket stärker verksamheten ytterligare. Inte minst genom Fredriks erfarenheter från arbete med brottsbekämpning, säger finansminister Magdalena Andersson.

Omvärlden förändras snabbt och Tullverket är en myndighet som tidigt märker av förändringar både när det gäller smuggling och nya handelsmönster. För att stärka Tullverkets förmåga att stoppa in- och utförsel av illegala varor och öka tryggheten har regeringen gjort en stor satsning för att öka tullkontrollerna vid gränsen.

Fredrik Holmberg tillträder sin tjänst den 14 maj 2018.

Om Fredrik Holmberg
Fredrik Holmberg arbetar i dag vid Ekobrottsmyndigheten där han sedan 2008 är planeringsdirektör med ansvar för myndighetens styrning och uppföljning. Han har även varit ställföreträdande generaldirektör vid Ekobrottsmyndigheten. Innan Fredrik kom till Ekobrottsmyndigheten arbetade han vid bland annat Justitiedepartementet och på advokatbyrå. Fredrik Holmberg är ledamot i Brottsförebyggande rådets insynsråd och i Tullverkets insynsråd.

Om Tullverket

Tullverket ansvarar för tullfrågor i Sverige och verkar i hela landet men har personal främst vid de stora gränsorterna Stockholm, Göteborg och Malmö. Tullverket har ca 2 000 anställda. Tullverkets förvaltningsanslag uppgår till knappt 1,9 miljarder kronor 2018.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-544 28 66
e-post till Gösta Brunnander, via registrator