Helene Hellmark Knutsson medverkar i Bolognakonferensen i Paris

Grundläggande värderingar och bredare tillträde till högre utbildning – det är några av programpunkterna när Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, deltar i ett europeiskt ministermöte om högre utbildning, 24-25 maj.

Representanter från 48 länder deltar i ministermötet European Higher Education Area (EHEA) – ett möte om högre utbildning som hålls vart tredje år inom ramen för Bolognasamarbetet. Ministrarna ska tillsammans ta fram inriktningen för samarbetet de kommande åren. Även utbildningsministrar från länder utanför EHEA bjuds in för att besluta om samarbetsområden under Bologna Policy Forum.

Helene Hellmark Knutsson kommer att tala vid två programpunkter under konferensen: breddat tillträde och skapande av förutsättningar för framgång i högre utbildning, samt grundläggande värderingar och delaktighet.

Statsrådet kommer också att göra ett studiebesök på svenska studenthemmet på Cité Internationale Universitaire – ett campusområde för studenter i södra Paris. Inom Citén finns ett fyrtiotal hus där det bor cirka 12 000 studenter, konstnärer och forskare från över 140 olika nationaliteter.

Program

Onsdag 23 maj

Tid: kl. 11.15-14.30 Besök på svenska studenthemmet och rundvandring på campus
Plats: Cité Internationale Universitaire, Paris

Torsdag 24 maj

Tid: kl. 9.15-19.00 Bolognaministerkonferens, Bologna Policy Forum och bilaterala möten
Plats: Palais Brongniart, Paris

Fredag 25 maj

Tid: kl. 9.00-10.45 Rundabordssamtal om Bologna Policy Forum: breddat tillträde och skapande förutsättningar för framgång inom högre utbildning
Tid: kl. 11.15-12.15 Paneldiskussion: grundläggande värderingar och delaktighet
Tid: kl. 12.30-13.15 Avslutning: Pariskommunikén
Plats: Palais Brongniart, Paris

Kontakt

Sam Assadi
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om Bolognaprocessen

Bolognaprocessen är ett mellanstatligt europeiskt samarbete om högre utbildning, som ska främja rörlighet, anställningsbarhet samt Europas konkurrenskraft och attraktionskraft som utbildningskontinent. Den politiska drivkraften, det stora antalet länder som medverkar och resultaten inom processen gör att Bolognaprocessen har en stark påverkan på nationella system för högre utbildning.

Prenumerera på Utbildningsdepartementets nyheter