Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Ibrahim Baylan leder nordiskt energiministermöte

Publicerad

Den 22 maj träffas de nordiska energiministrarna i Lund under ledning av samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan för att diskutera fördjupat nordiskt samarbete. Mötet följs av två internationella energiministermöten i Malmö och Köpenhamn den 23 och 24 maj.

Sverige har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet under 2018. Ibrahim Baylan leder det årliga energiministermötet, då ministrarna följer upp arbetet med det nordiska energipolitiska samarbetsprogrammet för perioden 2018-2021. Programmet fokuserar på fördjupning av det nordiska energisamarbetet, främst inom elmarknad, energiforskning, förnybar energi och energieffektivisering. Energiministrarna ska också diskutera aktuella frågor med koppling till EU:s Energiunion.

– Det nordiska energipolitiska samarbetet har en lång tradition och har utvecklats positivt under de senaste åren, inte minst genom den gemensamma nordiska elmarknaden. Samarbetet inom nordisk energiforskning är också viktigt. Vi går nu vidare och stärker dessa samarbeten, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Årets nordiska energiministermöte utgör också startpunkt inför genomförandet av de båda internationella konferenserna Mission Innovation (MI) och Clean Energy Ministerial (CEM), som hålls i Malmö respektive Köpenhamn den 23 och 24 maj. Där deltar energiministrar från G20-länderna och de nordiska länderna. I år är de nordiska länderna tillsammans med EU-kommissionen och Nordiska ministerrådet värdar för MI och CEM.

– Det gemensamma nordiska värdskapet för Clean Energy Ministerial och Mission Innovation ger oss möjlighet till dialog med världens energiministrar och beslutsfattare. Mötena stärker Sverige och världens arbete med utveckling av morgondagens hållbara energilösningar ytterligare, säger Ibrahim Baylan.

Presskontakt

Sami Mashial
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Nordiska samarbetet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Ministerrådet består av de fem nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland. Ordförandeskapet roterar mellan de fem medlemsländerna för ett år i taget – år 2022 är Norge ordförande. Nordiska rådet är det parlamentariska samarbetet, där Finland har ordförandeskapet 2022.

Globala energimöten i Öresundsregionen

Den 21–25 maj arrangeras den nordiska energiveckan, Nordic Clean Energy Week, på olika platser i Malmö, Lund och Köpenhamn. De nordiska energiministrarna har sitt årliga möte den 22 maj. Den 23 och 24 maj samlas energiministrar från Norden, EU och G20-länder till de globala samarbetena inom Clean Energy Ministerial 9 och Mission Innovation 3 för att driva på utvecklingen av ren energiteknik.