Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Idrottsminister Annika Strandhäll tog emot rapport om jämställd idrott

Publicerad

Fördelningen av resurser mellan kvinnor och mäns idrottande och motionerande är ojämn och idrotten har en lång väg kvar innan den är jämställd. Det visar den rapport från Centrum för idrottsforskning (CIF) som idag den 8 maj överlämnades till idrottsminister Annika Strandhäll.

– Jämställdhet kommer aldrig automatiskt, det krävs vilja, mod och oförtrutet arbete för att nå förändring. Metoo-revolutionen och idrottens timeout-upprop visar med all önskvärd tydlighet att mer måste göras. Det handlar om att både förändra gamla normer om manligt och kvinnligt idrottande men också hur resurserna fördelas, säger idrottsminister Annika Strandhäll.

Rapporten från Centrum för idrottsforskning (CIF) visar att den könsmässiga snedfördelningen är tydligast inom barn- och ungdomsidrotten där endast 39 procent av det offentliga stödet (LOK-stödet) går till flickors idrottande. En förklaring är att tjejer i tonåren i högre utsträckning än pojkar lämnar föreningsidrotten för träning i privat regi (gym, gympa, motionsbaserad gruppträning och dylikt).

Könsstereotypa normer och ideal inom idrotten och en ojämställd fördelning av styrelseposter och förtroendeuppdrag är andra faktorer som lyfts fram som hinder för en jämställd idrott. I nästan hälften av de nationella idrottsförbunden (33 av 71) består styrelsen av mer än 60 procent män. 76 procent av förbunden har en manlig ordförande.

Centrum för idrottsforskning (CIF) har sedan 2009 i uppdrag av regeringen att genomföra en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten. 2017 års uppföljning är en fördjupad analys av jämställdhet inom idrotten.

– Det är bra att Riksidrottsförbundet nu har påbörjat ett ambitiöst arbete för att öka jämställdheten inom idrotten. Jag förväntar mig resultat och den här rapporten kommer jag ha med mig in i min fortsätta dialog med förbundet. Utvecklingen behöver gå snabbare än vad den gjort hittills, säger idrottsminister Annika Strandhäll.

Riksidrottsförbundet (RF) antog på Riksidrottsmötet 2017 nya jämställdhetspolitiska mål, som ska vara uppfyllda 2021. Samtidigt pågår inom Riksidrottsförbundet en översyn av hur det statliga stödet, som årligen uppgår till knappt 2 miljarder kronor, fördelas. I översynen är jämställdhetsperspektivet centralt.

Läs mer om resultaten i 2017 års uppföljning av statens stöd till idrotten

Läs mer om antologin Resurser, representation och "riktig" idrott – om jämställdhet inom idrotten

Presskontakt

Jakob Andersson
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.