Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Innovationskluster ska främja användning av flytande biogas inom tunga transporter

Publicerad

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Regeringen ger nu Energimyndigheten 200 miljoner kronor för att inrätta ett innovationskluster för flytande biogas. Satsningen ska skynda på omställningen till fossilfria tunga transporter.

Arbetet med att minska klimatutsläppen behöver integreras i alla politikområden och på alla nivåer i samhället. Därför ger regeringen Energimyndigheten i uppdrag att inrätta ett innovationskluster för att stötta utveckling och användning av flytande biogas i tung trafik. Satsningen ska också synliggöra smarta lösningar för omställning till fossilfri tung trafik. Innovationsklustret ska även skapa möjligheter för export av både kunskap och svensk teknik.

− Biogas är en viktig del när vi bryter fossilberoendet i transportsektorn. Hittills har vi mest använt biogas i vägtransporter, men vi ser att den har goda möjligheter att ersätta fossila bränslen inom industri och sjöfart, säger miljöminister Karolina Skog.

− Regeringen håller med branschen om att det är viktigt att visa upp våra lyckade exempel och vi ses redan i många delar av världen som föregångare i omställningen. Den här typen av satsning är ett steg på vägen mot Sverige som en permanent världsutställning, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Innovationsklustret ska inrättas som en fysisk plats i Sverige som kan besökas av både nationella och internationella beslutsfattare. Platsen för klustret kommer att bestämmas genom en utlysning. Innovationsklustret ska också analyser eventuella återstående problem med regelverk. Samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor är centralt.

Satsningen omfattar totalt 200 miljoner kronor under åren 2018-2021 fördelat enligt följande: 28 miljoner kronor 2018, 32 miljoner kronor 2019, 25 miljoner kronor 2020 och 115 miljoner kronor 2021. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 31 mars 2022.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Regeringens strategiska samverkansprogram

Regeringen har via samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi samlat samhällets aktörer för att hitta lösningar för att fossila produkter ska ersättas med biobaserad. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har regeringen stärkt dialogen med näringsliv, kommuner, andra offentliga aktörer och det civila samhället.