Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Internationell hedersutmärkelse till Sveriges regering för jämställdhet i högskolan

Publicerad

Den svenska regeringen får en hedersutmärkelse från European Women Rectors Association (EWORA) för sitt jämställdhetsarbete. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, är på plats i Lissabon för att ta emot priset.

EWORA är ett ideellt internationellt förbund som arbetar för att främja kvinnligt ledarskap. Förbundet verkar också för att främja jämställdhet inom högre utbildning och forskning.

Sveriges feministiska regering får EWORA:s första hedersutmärkelse för att jämställdheten är central i regeringens prioriteringar – i såväl beslutsfattande som resursfördelning. Sverige omnämns som ledande inom jämställdhet, med en imponerande andel kvinnliga rektorer på landets lärosäten, och som en ständig källa till inspiration för EWORA.

Prisutdelningen äger rum vid en ceremoni på universitetet i Lissabon Nova, Portugal, fredagen den 25 maj.

För mer information – kontakta Sam Assadi.

Kontakt

Sam Assadi
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00