Konfliktförebyggande åtgärder och Sveriges medlarroll i fokus på fredskonferens i Stockholm

”Politics of Peace” är temat när Utrikesdepartementet tillsammans med SIPRI för femte året i rad anordnar Stockholm Forum för Fred och Utveckling den 7-9 maj. Forumet samlar en rad internationella experter för samtal och diskussioner om hur det globala samarbetet inom konfliktförebyggande och hållbar fred kan stärkas. Bland talarna finns utrikesminister Margot Wallström och Isabella Lövin, vice statsminister tillika minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Även om antalet väpnade konflikter minskat de senaste fem åren är behovet av konfliktförebyggande åtgärder och medlingsinsatser större än någonsin. Förmågan att identifiera och tidigt stävja potentiella konflikter världen över genom internationellt samarbete blir allt viktigare, inte minst i tider då konflikter har sina ursprung i allt mer komplexa miljöer.

– Inkluderande samtal och diskussioner om hur olika politikområden, länder och aktörer kan bidra till konfliktlösning är helt centralt för att vi ska kunna nå hållbara fredslösningar. Det är tydligt i det arbete Sverige gör som medlem i FN:s säkerhetsråd och våra erfarenheter därifrån är viktiga i samtalen under Stockholm Forum för Fred och Utveckling, säger utrikesminister Margot Wallström.

Såväl utrikesminister Margot Wallström som Isabella Lövin, vice statsminister tillika minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, deltar vid konferensen och kommer att hålla inledningsanförande. Temat för årets konferens "Politics of Peace" har ambitionen att stärka det internationella samarbetet inom konfliktförebyggande och hållbar fred.

– De senaste åren har vi sett en oroväckande ökning av våldsamma konflikter. Om vi ska lyckas vända den här trenden måste vi öka vår kapacitet att förebygga våld genom gränsöverskridande och långsiktiga samarbeten. Vi kan inte fortsätta "släcka bränder", säger Isabella Lövin, vice statsminister tillika minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Bland de andra högnivådeltagarna vid forumet finns Presidenten för FN:s Generalförsamling Miroslav Lajčák, SIPRI:s ordförande och tidigare vice generalsekreterare i FN Jan Eliasson, samt ministrar från Afghanistan, Liberia och Somalia. Utöver dessa gästas forumet av 250 internationella deltagare från ett flertal samarbetsländer.

Kontakt

Maud Larsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Pezhman Fivrin
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon 08-405 53 61
Mobil 072-526 68 18
e-post till Pezhman Fivrin