Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Kultur- och demokratiministern besöker Staare/Östersund för Svenska samernas riksförbunds landsmöte

Den 31 maj kommer kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke att tala vid öppnandet av Svenska samernas riksförbunds (SSR) landsmöte i Staare/Östersund. Ministern kommer också att besöka Nationalmuseum Jamtli under dagen.

Delar ur ministerns program (med reservation för ändringar):

8.30 Alice Bah Kuhnke håller anförande vid landsmötets öppnande.
Plats: Verket, Prästgatan 50, Östersund

14.00-15.00 Ministern får en förhandstitt av Nationalmuseum Jamtli, som är resultatet av ett långt samarbete mellan Nationalmuseum och Jamtli, länsmuseet i Jämtland, med visionen att göra nationella konstskatter tillgängliga i norr för en bredare publik.
Plats: Museiplan 2, Östersund

16.00-17.00 Tid för intervjuer
Plats: Östersunds centralstation

Kontakt

Felix König
Politiskt sakkunnig hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer kultur till fler i Jämtlands län

Regeringen satsar på främja låga avgifter och öka kvaliteten i den kommunala musik- och kulturskolan i hela landet. Syftet är att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik. Stödet fördelas av Statens Kulturråd. Jämtlands län har tagit emot totalt 6 823 000 kronor i utvecklingsbidrag till den kommunala musik- och kulturskolan.

Om Svenska samernas riksförbund (SSR)

SSR är en politisk obunden intresseorganisation för renskötseln och samiska näringslivs- och samhällsfrågor. Organisationens syfte är att tillvarata och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötseln och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling. SSR är ett demokratiskt organ och representerar samer anslutna till samebyar eller sameföreningar. Riksförbundet uppgifter är fastställda av Landsmötet i dokumentet Njunjuš.
Källa: SSR