Alice Bah Kuhnke har entledigats, kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern deltar vid kulturpolitiskt toppmöte i Malmö 8 - 9 maj

Publicerad

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke deltar vid det kulturpolitiska toppmötet som hålls i Malmö den 8 - 9 maj. Toppmötet är en del av Sveriges ordförandeskapsprogram för Nordiska ministerrådet 2018.

Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte syftar till att formulera lokala och regionala perspektiv i relation till det nordiska kulturpolitiska samarbetet. Ett par hundra politiker och tjänstemän från de nordiska länderna deltar, inklusive kulturministrarna från Norge, Island, Danmark, Färöarna och Åland.

Mötet anordnas av Region Skåne och Sveriges kommuner och landsting (SKL) i samarbete med Kulturdepartementet, Nordiska ministerrådet och Nordisk kulturfond.

Mötet äger rum på Malmö live. Kontakta press@skl.se för ackreditering.

Delar ur ministerns program (med reservation för ändringar):

Tisdag 8 maj

13.00 – 13.30: Talar vid invigningen av det nordiska kulturpolitiska toppmötet. Andra talare är Emil Jensen, Region Skånes Kulturpristagare 2017, Maria Ward, ordförande i Region Skånes kulturnämnd och Karin Thomasson, 4:e vice ordförande i SKL.

Onsdag 9 maj

Förmiddag: Leder det nordiska ministermötet för kultur (MR-K) inom ramen för det svenska ordförandeskapet Nordiska ministerrådet.

13.15 – 14.50: Panelsamtal och summering med nordiska kulturministrar kring det egna landets och Nordens kulturpolitiska utmaningar inklusive redogörelse för MR-K.

17.30 – 19.00: Ministern deltar på temakväll vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg – ”Kultur, kreativitet och samhällsutveckling”.
Adress: Universitetsplatsen 2, Helsingborg

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet bildades 1971 och är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. I praktiken är statsministerns övergripande ansvar delegerat till de nordiska samarbetsministrarna – för Sveriges del utrikesminister Margot Wallström – och till Nordiska samarbetskommittén som svarar för den löpande koordineringen av det officiella politiska nordiska samarbetet. Ordförandeskapet roterar mellan de fem medlemsländerna för ett år i taget. 2018 är Sverige ordförande.

Det nordiska kulturarbetet

Det nordiska kulturarbetet ska präglas av värden som demokrati, yttrandefrihet och civilsamhällets betydelse både i och utanför Norden. Gemensamma värderingar länderna emellan bidrar till att stärka Nordens ställning som en av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner. 2018 ska samarbetet bidra till ett hållbart, kreativt och interkulturellt Norden - med fokus på unga och digitalisering.