Innehållet publicerades under perioden

-

Målet nått: 10 miljarder energieffektivare lampor nu ute på världsmarknaden

Publicerad

Idag förklarade samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan målgången för satsningen Global Lighting Challenge. På två år har flera stora svenska och internationella aktörer, gjort åtaganden för att få mer effektiv belysning på marknaden.

Enbart i Sverige skulle elanvändningen för all belysning kunna halveras om alla ineffektiva lampor skulle bytas ut mot dagens mest energieffektiva teknik. Den svenska satsningen Belysningsutmaningen har varit ett viktigt bidrag för att minska elanvändningen från belysning och för att öka medvetenheten kring energieffektiva lösningar i Sverige.

– Global Lighting Challenge är ett utmärkt exempel på hur globala samarbeten mellan regeringar och näringsliv på riktigt kan skynda på energiomställningen. Vi i Sverige sjösatte den nationella varianten Belysningsutmaningen och den har haft samma effekt. Jag är stolt, men jag är inte nöjd. Nu behöver vi ta nästa steg och trappa upp ambitionen, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

I Sverige har 92 aktörer stöttat Belysningsutmaningen och 65 av dem har gjort åtgärder som påskyndar efterfrågan på energieffektiv belysning av hög kvalitet. Aktörernas engagemang i utmaningen har gett goda exempel för framtiden och ringar på vattnet även efter utmaningen är avslutad. Exempel på åtaganden från aktörer inom Belysningsutmaningen:

  • Köpings kommun har bytt ut belysning i elljusspår och halverat belysningens elanvändning.
  • Gröna Lund byter ut all sin belysning och kommer minska belysningens elanvändning med 75 procent.
  • Coop byter ut belysningen i sina 250 butiker och har minskat belysningens elanvändning med 21 GWh eller 40 procent.

Kontakt

Sami Mashial
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Belysningsutmaningen och Global Lighting Challenge

Energimyndigheten fick 2016 i uppdrag av regeringen att öka aktiviteterna i Sverige för att främja energieffektiv belysning som ett sätt att minska behovet av el. Belysningsutmaningen är det svenska genomförandet av det internationella initiativet Global Lighting Challenge som lanserades vid klimattoppmötet i Paris 2015. Målet för Global Lighting Challenge är att få ut 10 miljarder högeffektiva och högkvalitativa lampor på marknaden så fort som möjligt. Flera länders regeringar har ställt sig bakom Global Lighting Challenge så som Sverige, Indien, Tyskland, Sydafrika, USA och Förenade Arabemiraten.

Globala energimöten i Öresundsregionen

Den 21–25 maj arrangeras den nordiska energiveckan, Nordic Clean Energy Week, på olika platser i Malmö, Lund och Köpenhamn. De nordiska energiministrarna har sitt årliga möte den 22 maj. Den 23 och 24 maj samlas energiministrar från Norden, EU och G20-länder till de globala samarbetena inom Clean Energy Ministerial 9 och Mission Innovation 3 för att driva på utvecklingen av ren energiteknik.