Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Miljardsatsning för en närmare vård och kortade köer - Nu betalas den första patientmiljarden ut till landstingen

Publicerad

Idag har regeringen beslutat att betala ut Patientmiljarden, pengar varje landsting får av staten under 2018 för bättre tillgänglighet, närmare vård och kortare köer.

– Vi gör de största satsningarna på sjukvården i modern tid. Att korta köerna i vården är en prioriterad fråga för regeringen. Vården ska vara trygg, det kräver fortsatta satsningar på välfärden, inte skattesänkningar, säger socialminister Annika Strandhäll.

Patientmiljarden är en stor vårdsatsning som presenterades i budgetpropositionen för 2018, som innebär att landstingen ges ekonomiskt stöd för att förstärka vårdgaranti och införa patientkontrakt. Detaljerna för genomförandet har beslutats i överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Nu har alla landsting lämnat in handlingsplaner för genomförandet. Regeringen har godkänt handlingsplanerna och fördelar nu en miljard kronor.

– Patientmiljarden är en viktig pusselbit för att förbättra tillgängligheten för patienterna och korta vårdköerna. Nu förväntar jag mig ett aktivt arbete i alla landsting med tydliga resultat. Det är olika vad som behöver prioriteras men tydligt att alla kan bli bättre, säger socialminister Annika Strandhäll.

Landsting och regioner ska skicka in årliga handlingsplaner under de år patientmiljarden ska finnas (2018–2021). Enligt överenskommelsen ska landstingen uppfylla vissa grundläggande krav för att få ta del av medlen. För 2018 innebär kraven att landstingen ska förbereda införandet av förstärkt vårdgaranti inom primärvården samt förbereda införandet av den infrastruktur som krävs för att på sikt kunna införa patientkontrakt.

490 miljoner kronor ska gå till att stötta införandet av den förstärkta vårdgarantin i primärvården som regeringen vill införa från den 1 januari 2019, där patienten inom tre dagar ska få en medicinsk bedömning från legitimerad vårdpersonal (jämfört med dagens sju dagar för att få träffa läkare). Det innebär att du som patient snabbare ska kunna räkna med att få komma till vården och få rätt stöd och hjälp.

490 miljoner kronor går till att stödja införandet av patientkontrakt, som är en sammanhållen plan över inplanerade vårdinsatser som gör patienten mer delaktig i sin vård och ett arbetssätt som bevisat sig fungera väl i Halland, Kalmar och Norrbotten. Landsting och regioner ska under 2018 säkerställa att det finns rutiner för att erbjuda patienter fast vårdkontakt samt se till att patienter i högre grad kan få en tid till nästa vårdbesök/kontakt i direkt anslutning till ett besök. Patientens egna önskemål och behov är viktiga. 

20 miljoner kronor går till SKL och Socialstyrelsen för insatser kopplade till arbetet med förstärkt vårdgaranti och inrättandet av patientkontrakt. 

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00