Innehållet publicerades under perioden

-

Norden och Baltikum ska samarbeta om artificiell intelligens

Sverige har ordförandeskapet i nordiska ministerrådet under 2018. Måndag den 14 maj signeras en AI-deklaration mellan de nordiska och baltiska länderna.

Tid:

Rotundan, Rosenbad. Obs! Entré sker via Kopparporten. Kom i god tid.

Media är välkomna.

Tid och plats: måndagen den 14 maj 14.30-15.00, Rosenbad.

OBS! Entré genom Kopparporten. Kom i god tid för att hinna till lokalen där signering sker. Kopparporten öppnar kl 14.00. Medtag legitimation.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00