Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Norden och Baltikum ska samarbeta om artificiell intelligens

Publicerad

Sverige har ordförandeskapet i nordiska ministerrådet under 2018. Måndag den 14 maj signeras en AI-deklaration mellan de nordiska och baltiska länderna.

Tid:

Rotundan, Rosenbad. Obs! Entré sker via Kopparporten. Kom i god tid.

Media är välkomna.

Tid och plats: måndagen den 14 maj 14.30-15.00, Rosenbad.

OBS! Entré genom Kopparporten. Kom i god tid för att hinna till lokalen där signering sker. Kopparporten öppnar kl 14.00. Medtag legitimation.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.