Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Norden ska vara en föregångare för fri kultur och kreativitet

Publicerad

De nordiska kulturministrarna har 8 - 9 maj samlats för ett nordiskt kulturpolitiskt toppmöte i Malmö. Mötet är en del av Sveriges ordförandeskapsprogram för Nordiska ministerrådet 2018.

– Vi samlas för att stärka vår nordiska gemenskap och för att utbyta lokala och regionala perspektiv för att stärka det kulturpolitiska samarbetet. På så sätt hoppas vi att Norden ska kunna fortsätta vara en föregångare som kreativ och öppen konst- och kulturregion, säger Alice Bah Kuhnke, Sveriges kultur- och demokratiminister.

De nordiska kulturministrarna kommenterar mötet:

”Att mötas och utbyta erfarenheter lägger grunden för att bättre kunna möta framtiden för det nordiska kultursamarbetet och stärka samspelet mellan nordisk, nationell, regional och lokal nivå på det kulturpolitiska området. Det nordiska kultursamarbetet ska präglas av värden som demokrati, yttrandefrihet och civilsamhällets betydelse både i och utanför Norden.

Ett brett förankrat kultursamarbete ska utveckla gemenskap och förståelse mellan alla som bor i Norden och bidra till stärkt sammanhållning. Vi ser också att kulturområdet – och samhället i stort - står inför utmaningar. Därför är det än viktigare med samarbete mellan de olika nivåerna inom och över våra landsgränser. Vi ser fram emot att få ta del av och vidareföra de diskussioner som mötesdeltagarna har hållit under det kulturpolitiska toppmötets båda dagar.”

Mötet anordnas av Region Skåne och Sveriges kommuner och landsting (SKL) i samarbete med Kulturdepartementet, Nordiska ministerrådet och Nordisk kulturfond. Cirka 200 politiker och tjänstemän från de nordiska länderna deltar.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Det nordiska samarbetet

Det nordiska samarbetet är ett av världens mest omfattande regionala samarbeten. Det omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Samarbetet är politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat och en viktig del av europeiskt och internationellt samarbete. Den nordiska gemenskapen arbetar för ett starkt Norden i ett starkt Europa och vill stärka nordiska intressen och värderingar i en global omvärld. Gemensamma värderingar länderna emellan bidrar till att stärka Nordens ställning som en av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner.

2018 innehar Sverige ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.