Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nordiska jämställdhetspolitiken har gett kraftfull BNP-tillväxt enligt ny OECD-rapport

Publicerad

Närmare åtta av tio kvinnor står idag till arbetsmarknadens förfogande i de nordiska länderna. Ökningen av kvinnors sysselsättning under de senaste 40–50 åren har stått för 10–20 procent av BNP-tillväxten per capita i Norden, visar en ny rapport från OECD.

– De nordiska länderna har valt olika vägar men haft det gemensamma målet att ge män och kvinnor samma möjligheter i arbetslivet. Idag är Norden världens mest jämställda region och den här rapporten visar vilka stora samhällsvinster som följer med en effektiv jämställdhetspolitik, säger Annika Strandhäll, socialminister i Sverige och ordförande i Nordiska ministerrådet för socialpolitik.

Utbyggd barnomsorg, betald föräldraledighet för mammor och pappor och flexibla arbetsplatser har lett till att i snitt 76 procent av kvinnorna i Norden idag förvärvsarbetar.

De nordiska länderna erbjuder idag några av OECD:s mest omfattande familje- och jämställdhetspolitiska paket och en ny rapport visar dessutom på vilken effekt denna politik haft på har tillväxten.

Rapporten presenteras och debatteras vid Social Political Forum i Montréal den 15 maj. Socialminister Annika Strandhäll deltar som vice ordförande för konferensen.

Socialminister Annika Strandhäll lyfter Sveriges jämställdhetspolitik på OECD-konferens i Kanada

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00