Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk utveckling

Publicerad

Som en del av ett paket av tre globala hållbarhetsstrategier fattar regeringen idag beslut om en ny strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk utveckling, för åren 2018–2022.

Trots att många låg- och medelinkomstländer idag har en positiv ekonomisk utveckling och att färre människor lever i fattigdom än vid millennieskiftet, är ojämlikhet och kronisk fattigdom utbredd.

- Vi behöver ha en ekonomisk utveckling som kommer alla till del. Kvinnors möjligheter till försörjning måste förbättras. Det handlar till exempel om stärkt äganderätt och om anständiga arbetsvillkor, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Strategin kommer att ge stöd till fri och rättvis handel och ge stöd och kapacitet att tillvarata migrationens positiva effekter. Den ska också bidra till stärkt ägande- och nyttjanderätt av mark och naturresurser, privatsektorutveckling och hållbart företagande.

- Vi måste bekämpa korruptionen som eroderar samhällen. Det är en av de viktigaste frågorna för att få en hållbar utveckling. Människor måste kunna lita på att de kan få stöd och hjälp av samhället. För detta krävs att det finns en skattebas som går tillbaka till folket, säger Isabella Lövin.

Strategin ska bidra till att stärka människors möjligheter till hållbar försörjning samt en produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor. Det inkluderar bidrag till såväl ekonomisk utveckling inom utvecklingsländers formella ekonomi som inom den informella ekonomin där en övervägande del av i synnerhet kvinnors arbete utförs.

Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål kan bara uppnås genom samverkan och genom tydliga kopplingar mellan de tre dimensionerna av hållbar utveckling, ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Regeringen stärker nu detta arbete med dagens beslut om en ny strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk utveckling för åren 2018–2022.

Strategin omfattar 800 miljoner per år över en femårsperiod.

 

Presskontakt

Maud Larsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Katarina Hellström
Politiskt sakkunnig hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.