Regeringen har idag utsett Mikael Anzén som WTO-ambassadör och biträdande chef för Representationen i Genève

- I tider av ökad protektionism är det multilaterala handelssystemet inom ramen för WTO viktigare än någonsin. Sverige är en drivande kraft för öppen och regelbaserad frihandel. Och Sverige är ett bra exempel på fördelarna med internationell handel och utbyte. Ambassadör Mikael Anzén kommer som Sveriges WTO-representant att få den viktiga uppgiften att fortsatt driva svenska prioriteringar och intressen, säger statsrådet Ann Linde.

Den internationella världshandelsorganisation, WTO, etablerar och övervakar reglerna för världshandeln. Idag är WTO en global organisation med 164 medlemsländer och flera andra länder förhandlar för närvarande om medlemskap. WTO:s verksamhet utgörs av förhandlingar om nya regelverk för internationell handel, övervakning av medlemsländernas handelspolitik samt tvistelösning.

Mikael Anzén är idag chef över policygruppen på UD:s enhet för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad och har ansvarat för svenskt arbete med WTO och förberedelserna inför WTO:s ministerkonferenser. Han har tidigare arbetat som handläggare i Genève och Bryssel. Som biträdande myndighetschef kommer Anzén även att ingå i representationens ledningsgrupp. Mikael Anzén tillträder sin nya befattning i september 2018.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha