Karolina Skog har entledigats, miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen utser fyra nya Natura 2000-områden

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att inrätta fyra nya så kallade Natura 2000-områden och utvidga eller justera ytterligare 52 befintliga områden. De nya områdena finns i Västmanlands, Västernorrlands och Gotlands län.

Människan är helt beroende av naturen. Den hjälper oss att pollinera grödor, rena luft och vatten, ta upp koldioxid ur atmosfären och är hemvist för mängder av hotade arter. Naturen är också en plats att för att upptäcka och lära och för rekreation.

– Vi svenskar älskar vår natur. Regeringen har gjort historiskt stora satsningar på skydd och skötsel av värdefull natur, totalt handlar det om 4 miljarder i ökade anslag under mandatperioden. Satsningarna ger nu mängder av konkreta resultat, både i form av fler skyddade områden och genom åtgärder för bättre tillgänglighet, säger miljöminister Karolina Skog.

Dagens beslut omfattar nya och utvidgade områden i 11 län och regioner, från Skåne i söder till Norrbotten i norr. De fyra nya områdena omfattar en yta om cirka 1900 hektar. Regeringen har också beslutat om att på olika sätt justera 52 befintliga områden, till exempel genom att utvidga dem eller lägga till vilka arter som områdena syftar till att skydda.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Naturskydd och Natura 2000

Det finns flera olika former av naturskydd i Sverige. Bland de vanligare finns naturreservat, Natura 2000-områden och nationalparker.

Natura 2000 är namnet på det nätverk av värdefulla naturområden som sedan 1992 byggs upp inom EU. Stora och små geografiska områden skyddas av alla medlemsstater i ett gemensamt syfte: att bidra till bevarande av biologisk mångfald inom EU.