Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen vill belysa utmaningar och möjligheter med självkörande fordon

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge myndigheten Trafikanalys ett uppdrag att ta fram kunskapsunderlag som belyser utmaningar och möjligheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system.

Trafikanalys får i uppdrag att redovisa vilka transportpolitiska styrmedel som bör användas för att främja en utveckling av samhället för att uppfylla de transportpolitiska målen och andra relevanta mål med utgångspunkt i en utveckling av uppkopplade, samverkande, delade och automatiserade fordon, farkoster och system. Myndigheten ska också redovisa vilka analys- och modellverktyg som behövs för att följa utvecklingen och se vilka nya krav som ställs på modeller och verktyg.

- Utveckling av självkörande fordon kan innebära stora fördelar för trafiksäkerheten och tillgängligheten i hela landet. Samtidigt måste vi vara medvetna om vilka utmaningar utvecklingen kan innebära och därför ger vi nu Trafikanalys i uppdrag att analysera detta, säger Tomas Eneroth, infrastrukturminister.

Trafikanalys ska redovisa uppdraget senast 15 juni 2019.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00