Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill se bättre rehabilitering och trygghet efter cancerbehandling

Publicerad

Regeringen vill se en bättre rehabilitering för cancerpatienter. Som en del i detta får Försäkringskassan i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur man kan ge bättre stöd tillbaka till hälsa och arbete för de som fått cancer. Samverkan mellan Försäkringskassan och de regionala cancercentrumen ska också utvecklas.

– Antalet personer som får cancer kommer att öka kraftigt i framtiden. Rehabiliteringen måste fungera och alla måste ges det stöd de behöver för att kunna komma tillbaka till jobbet igen efter en cancerbehandling. Samarbetet mellan Försäkringskassan och vården måste fungera bra och den enskilde människans behov stå i centrum säger, socialminister Annika Strandhäll.

Försäkringskassan ska analysera och ta tillvara på erfarenheterna av projektet Flexibel sjukskrivning, som har bedrivits i Försäkringskassans västra region i samverkan med onkologin i Västra Götalandsregionen. Syftet har varit att erbjuda patienter med behandling och rehabilitering för en cancerdiagnos en flexibel sjukskrivning. Det handlar bland annat om att variera sjukskrivningsgraden under vårdförloppet.

– Ett nära samarbete mellan Försäkringskassan och cancervården är en framgångsfaktor och regeringen vill gärna se att liknande samarbete utvecklas i fler delar av landet. Därför behöver Försäkringskassan och de regionala cancercentren utveckla sitt samarbete. Flexibilitet och anpassning till individens behov är förutsättningen, säger socialminister Annika Strandhäll.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 januari 2019.

 

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00