Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Helen Hellmark Knutsson har entledigats, minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen vill ta emot amerikanska gästforskare inom miljö- och klimatforskning

Publicerad

Klimatet är en av regeringens tre viktigaste frågor tillsammans med jobb och utbildning. Regeringen har fattat beslut om ett gästforskarprogram som innebär att amerikanska miljö- och klimatforskare kan bjudas in till Sverige för forskarvistelse under en period på upp till tre år.

– Regeringen prioriterar klimatfrågan högt och oroas av den klimat- och miljörelaterade forskningens minskade betydelse i USA. Forskningen behövs för att kartlägga klimatförändringarnas påverkan på samhället, för att ta fram anpassningsåtgärder, för att hitta effektiva åtgärder för att minska utsläppen och för att ställa om till en fossilfri cirkulär ekonomi, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

– Programmet kan stärka våra samarbeten med USA inom ett område som vi ser växer. Sverige har redan framstående forskning på området men genom programmet kan vi få ytterligare tillskott av fler mycket kompetenta forskare, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

I den forskningspolitiska propositionen, som presenterades under hösten, avsattes medel för att möta olika samhällsutmaningar. En av dessa är inom klimat- och miljöområdet. Programmet utgör inte bara ett svenskt bidrag till den internationella miljö- och klimatforskningen, utan främjar också svensk forskning på området. Att samla resurser och kunskap i internationella forskningssamarbeten är ofta effektivt för att få fram resultat och få god överblick över områden.

Presskontakt

Anders Maxson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sam Assadi
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00