Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialminister Annika Strandhäll lyfter Sveriges jämställdhetspolitik på OECD-konferens i Kanada

Publicerad

Den 14-15 maj samlas socialministrar från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) i Montréal, Kanada, för en konferens om socialpolitik. Under konferensen arrangerar också Nordiska ministerrådet ett sidoevent om jämställdhet inom arbetslivet. Sveriges socialminister Annika Strandhäll medverkar i egenskap av vice ordförande för konferensen.

- Att kvinnor och män kan delta på arbetsmarknaden på lika villkor är en viktig förutsättning för att uppnå ekonomisk jämställdhet. Flera viktiga politiska reformer så som barnomsorg, äldreomsorg och föräldraförsäkringen har haft avgörande betydelse för utvecklingen av jämställdhet i Sverige. För att övervinna de globala utmaningarna måste vi arbeta tillsammans och dela kunskap och information, säger socialminister Annika Strandhäll.

OECD Policy Forum and Ministerial Meeting on Social Policy samlar deltagare från över 30 länder. På agendan står samtal om bland annat jämlikhet, jämställdhet och social inkludering för alla människor samt utmaningarna med en åldrande befolkning.

För mer information, samt program, besök http://www.oecd.org/social/ministerial/.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter