Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Statsrådet Lövin inviger nytt globalt havsinstitut i Malmö

Publicerad

Den 8 maj inviger Isabella Lövin "The WMU-Sasakawa Global Oceans Institute" i Malmö. Institutet kommer att verka i gränssnittet mellan vetenskap, policy, juridik och näringsliv och bidra till ökad kunskap och samverkan för att genomföra det globala hållbarhetsmålet SDG 14 - hav och marina resurser.

Instiftandet har möjliggjorts genom en större donation av den japanska stiftelsen "The Nippon Foundation". Bildandet av institutet har skett i samverkan med Världssjöfartsuniversitet, World Maritime University (WMU), som är den enda FN-organisationen lokaliserad i Sverige.

Institutet ska fungera som en plattform och samlingspunkt där politiska beslutsfattare, vetenskapssamhället, tillsynsmyndigheter, branschaktörer, akademiker och företrädare för det civila samhället möts för att diskutera hur man bäst ska hantera och använda havsområden och deras resurser för en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer.

Världssjöfartsuniversitet i Malmö grundades 1983 av den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) som ett led i arbetet med att höja kompetensen i utvecklingsländerna och skapa förutsättningar för utvecklingsländerna att genomföra IMO:s konventioner.

Sverige är den största statliga bidragsgivaren till universitetet med ett bidrag på 28,2 miljoner kronor årligen (höjdes från 25 mnkr från 2017). Därutöver tillhandahåller Sverige, via Malmö stad, också universitetets lokaler, i enlighet med vad som är praxis för flertalet internationella organisationer från värdstatens sida.

Deltar vid invigningen gör också chefen för WMU dr Cleopatra Doumbia-Henry, generalsekreteraren för IMO Kitack Lim, ordförande för Nippon Foundation dr Yohei Sasakawa, ordförande för kommunstyrelsen i Malmö Katrin Stjernfeldt Jammeh samt representanter från Japan, Norge, Kanada och Tyskland.

Presskontakt

Anders Maxson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00