Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sverige får strategi mot demens

Publicerad

I dag fattade regeringen beslut om en nationell demensstrategi där sju strategiska förbättringsområden pekas ut, bland annat stödet till anhöriga och familj samt kompetens och personal. Syftet är att göra vården mer jämlik.

- Allt fler blir äldre och drabbas av demenssjukdom och vi måste möta den utvecklingen med kunskap och ett mer systematiskt arbete och nu har vi äntligen en demensstrategi, säger äldreminister Lena Hallengren.

Nationella demensstrategins strategiska inriktningar
• Samverkan mellan hälso- och sjukvård och social omsorg
• Personal
• Kunskap och kompetens
• Uppföljning och utvärdering
• Anhöriga och närstående
• Civilsamhälle
• Digitalisering och välfärdsteknik

Rätt insatser under hela sjukdomsförloppet.
Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram och sprida en modell för ett standardiserat insatsförlopp, efter det att en person har fått en demensdiagnos. Så att personer med en demenssjukdom erbjuds rätt stöd och insatser vid rätt tidpunkt under hela sjukdomsförloppet.


Uppföljning av nationell strategi för omsorg om personer med demenssjukdom
Socialstyrelsen har i regleringsbrevet för 2018 fått i uppdrag att följa upp och långsiktigt hantera strategiska frågor inom ramen för strategin. Socialstyrelsen ska redovisa en plan för arbetet den 1 oktober 2018 och slutredovisa uppdraget den 1 juni 2022.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Lena Hallengren på sociala medier

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter