Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Sverige ska ha jämställd energisektor till 2030

Publicerad

Vid dagens lansering av initiativet Equal by 30 har Sverige åtagit sig att globalt arbeta för principerna lika lön, lika ledarskap och lika möjligheter för kvinnor till år 2030. Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan presenterar åtgärder för att nå målen.

Sverige har världens första feministiska regering. Det innebär att jämställdhet är en prioriterad fråga och att den genomsyrar alla politikområden. Sverige har idag varit med och lanserat det internationella initiativet Equal by 30. Regeringen ser att jämställdhetsarbetet inom energisektorn går för långsamt och att det behövs ett strukturerat samarbete för att nå hela vägen fram.

– Mångfald och jämställdhet skapar förutsättningar för nytänkande och innovation och det borde vara en del av kärnverksamheten i varje organisation. Så är det inte idag och det vill vi ändra på med Equal by 30. Både kvinnors och mäns kompetens behövs i energiomställningen, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Equal by 30 drivs av energisektorns globala jämställdhetssamarbete C3E. Initiativet grundar sig i FN:s globala hållbarhetsmål 5 om att främja jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors egenmakt.

Clean Energy Education & Empowerment (C3E)

C3E är ett av de första internationella initiativen på energiområdet som fokuserar på kompetensförsörjning och på att stärka kvinnors ledarskap och delaktighet på energiområdet. Sverige, Kanada och Italien är initiativtagare till samarbetet C3E och samarbetet är kopplat Internationella energibyrån (IEA). Där kommer C3E att ingå i ett nätverk med 6000 experter från hela världen. Sverige är ett av de länder som stöttar initiativet finansiellt.

Presskontakt

Sami Mashial
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Globala energimöten i Öresundsregionen

Den 21–25 maj arrangeras den nordiska energiveckan, Nordic Clean Energy Week, på olika platser i Malmö, Lund och Köpenhamn. De nordiska energiministrarna har sitt årliga möte den 22 maj. Den 23 och 24 maj samlas energiministrar från Norden, EU och G20-länder till de globala samarbetena inom Clean Energy Ministerial 9 och Mission Innovation 3 för att driva på utvecklingen av ren energiteknik.