Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Therese Mattsson ny generaldirektör för Kustbevakningen

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att anställa Therese Mattsson som ny generaldirektör och chef för Kustbevakningen. Hon tillträder anställningen den 1 juni i år.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Therese Mattsson har haft flera höga chefspositioner inom statsförvaltningen. Sedan 2011 har hon varit generaltulldirektör och chef för Tullverket. Dessförinnan har hon varit rikskriminalchef vid dåvarande Rikspolisstyrelsen och chefstjänsteman vid Kansliet för krishantering inom Regeringskansliet.

Kustbevakningen har ett brett uppdrag som omfattar såväl miljöräddningstjänst till sjöss som sjöövervakning, där bland annat uppgifter inom tullområdet och brottsbekämpningen ingår.

– Med sin gedigna chefserfarenhet inom statsförvaltningen är jag övertygad om att Therese Mattsson kommer att leda Kustbevakningen på ett utmärkt sätt och bidra till utvecklingen av myndigheten, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh