Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ungas egna förslag om hur psykiska hälsan kan förbättras

Publicerad

I utredningen ”Ungas beställning till samhället” har regeringens nationella samordnare inom psykisk hälsa, Kerstin Evelius, frågat unga själva vad de anser att samhället kan göra för att förbättra deras psykiska hälsa. Utredningen har nu lämnats över till socialminister Annika Strandhäll.

– Hela samhället är förlorare när barn och unga lider av psykisk ohälsa. Regeringen har fördubblat de statliga resurserna till arbetet med psykisk ohälsa, men det räcker inte. Samhället måste göra mer. Att tidigt upptäcka barn och unga som mår dåligt är avgörande, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Vill vi motverka psykisk ohälsa är det avgörande att satsa på den kommande generationen, och för att lyckas måste vi lyssna på dem och ta deras kunskap om sin egen situation på allvar. Och agera efter det. Det här är inte bara en beställning till regeringen, utan till oss alla, säger Kerstin Evelius, Nationell samordnare för psykisk hälsa.

– Våra röster är aldrig lika mycket värda som de vuxnas. Därför känns det bra att vi nu blir tagna på allvar, ända upp på regeringsnivå, säger Jaqueline Stål, en av de ungdomar som varit med och tagit fram förslagen.

"Ungas beställning till samhället" är ett initiativ från Nationell samordnare inom området psykisk hälsa (S2015:09) och arbetet har skett i samarbete med Sveriges Psykologförbund. Utgångspunkten i utredningen har varit att vuxna måste börja med att fråga unga vilka förändringar de själva vill se i samhället för att förbättra deras psykiska hälsa, och sedan göra de förändringar som behövs.

I utredningen att lämnas en rad förslag till förbättringar. Bland annat föreslås att regeringen ger Skolverket i uppdrag genomföra en översyn av hur kunskap om psykisk och psykosocial hälsa och ohälsa kan integreras i läroplanen, samt att psykisk och psykosocial hälsa ska inkluderas i hälsobesöken inom elevhälsan.

Förslagen kommer nu att analyseras i regeringskansliet.

Presskontakt

Jakob Andersson
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.