Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag till Statskontoret om översyn av stödet till konsumenter

Publicerad

Som ett led i att verka för väl fungerande stöd till konsumenter i form av information och vägledning har regeringen gett Statskontoret i uppdrag att bedöma hur stödet fungerar i dag. I uppdraget ingår att överväga om det finns möjligheter till förbättringar.

- Det är svårt att vara konsument idag och det är därför viktigt med ett välfungerande stöd i hela landet. Regeringen ger därför en oberoende instans i uppdrag att titta på frågan och peka på förbättringsområden. Med detta som underlag kan vi sedan ta nya steg, tillsammans med kommunerna och andra aktörer, säger konsumentminister Per Bolund.

Konsumentmarknaderna utvecklas i snabb takt, inte minst till följd av digitaliseringen. Det gäller allt från marknadsföring och försäljningskanaler till utbudet av produkter och betalningsupplägg. För i synnerhet mer sårbara konsumenter kan denna utveckling innebära utmaningar. Att det finns lättillgänglig och opartisk information samt vägledning för konsumenter är därför mycket viktigt.

Flertalet kommuner erbjuder frivilligt konsumentvägledning, men resurserna har minskat och verksamheten varierar kraftigt mellan olika kommuner. Stöd erbjuds sedan några år också bl.a. via konsumentupplysningstjänsten Hallå konsument i Konsumentverkets regi.

Statskontoret ska presentera sin analys den 30 april 2019.

Presskontakt

Alexandra Cederquist
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00