Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson deltar i samråd med civilsamhället om integration och etablering

Publicerad

Onsdagen den 23 maj bjuder Regeringskansliet in organisationer från det civila samhället till ett samråd med arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Teman för samrådet är samverkan mellan civilsamhället och det offentliga, samordning för förbättrade villkor för det civila samhället samt dess roll för att bygga delaktighet och tillit. Över 50 organisationer har anmält sin närvaro vid samrådet.

En gång per år arrangerar Regeringskansliet ett samrådsmöte för dialog med det civila samhället i integrations- och etableringsfrågor. Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) arrangerar och bjuder in till mötet där statsråd och statssekreterare medverkar. Deltagare från civila samhället är de organisationer som medverkat i förberedelserna samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), men mötet ska vara öppet även för andra organisationer.

Regeringens mål när det kommer till integration och etablering är att påskynda nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet genom att fler kommer i arbete eller utbildning. Det civila samhället spelar en viktig roll i detta arbete. Samrådet den 23 maj 2018 syftar till att fånga upp en del av all kunskap och erfarenhet om arbetet med integration och etablering som finns inom det civila samhället.

För mer information, kontakta pressekreterare Natalie Sial.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?