Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

10 miljoner kronor till barn- och ungdomsidrotten

Publicerad

Regeringen fortsätter satsningen på svensk idrott. Att öka rekryteringen av pojkar och flickor till idrottsrörelsen är målet med de tio miljoner kronor som Riksidrottsförbundet nu får ta del av.

– Idrottsrörelsens bidrag till samhällsbygget är nästan omöjligt att överskatta. Att skapa möjligheter för fler barn och unga att ägna sig åt idrott är en investering som lönar sig i längden, säger idrottsminister Annika Strandhäll.

För att stötta föreningars verksamhet och öka rekryteringen av barn och unga avsatte regeringen 10 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2018, och dessa kommer nu Riksidrottsförbundet till del. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Under mandatperioden har regeringen ökat stödet till idrottsrörelsen, och 2018 kommer idrotten ha fått 258 miljoner kronor mer jämfört med 2014. Bland annat har regeringen tillsammans med Riksidrottsförbundet gjort särskilda satsningar på att öka den fysiska aktiviteten i skolan, samt öka idrottandet i socialt utsatta områden och bland nyanlända.

Det samlade stödet till idrotten kommer 2018 uppgå till knappt 2 miljarder kronor (1 964 miljoner kronor).

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00