Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

600 miljoner för en mer tillgänglig vård

Publicerad

För att öka tillgängligheten, korta köerna och kunna anställa bristkompetenser skjuter regeringen till 600 miljoner kronor till vården. Medlen kan användas av landstingen för bland annat förstärkning under sommaren.

– Regeringen har gjort historiskt stora satsningar på hälso- och sjukvården under mandatperioden. Nu förstärks detta arbete ytterligare genom att 600 miljoner kronor fördelas till landstingen i en särskild satsning för ökad tillgänglighet och kortade köer, säger socialminister Annika Strandhäll.

– De extra 600 miljonerna är ett välkommet tillskott som förstärker landsting och regioners möjlighet att erbjuda en tillgänglig vård. Det är bland annat positivt med en förstärkning till sommaren, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

400 miljoner ska gå till ökad tillgänglighet och kortare köer. Medlen kan användas av landstingen för bland annat förstärkning under sommaren, mobila team i primärvården för en snabbare vård nära medborgaren samt vårdteam med flera olika professioner.

– Landstingen har olika utmaningar och kan därför använda pengarna på det sätt som möter deras problem bäst. Men det övergripande målet är att du som patient ska få en trygg vård snabbare, säger socialminister Annika Strandhäll.

200 miljoner ska gå till mer personal i vården, för att landstingen ska kunna behålla eller anställa bristkompetenser. Det kan exempelvis röra sig om möjligheten att handleda yngre kollegor, rekryteringar samt åtgärder för att uppmuntra medarbetare att jobba kvar.

– På kort sikt kan erfaren personal som vill arbeta efter 65 göra en enorm skillnad i en ansträngd personalsituation. Det gäller framför allt inom de bristspecialiteter som finns, exempelvis bland specialistsjuksköterskor och specialistläkare, säger socialminister Annika Strandhäll.

Satsningarna bygger på en överenskommelse med Vänsterpartiet. Genomförande sker genom tillägg till befintlig överenskommelse om patientmiljarden med SKL.

Landsting Fördelade medel (kronor)
Stockholms län 136 781 995
Uppsala län 21 853 841
Södermanlands län 17 280 045
Östergötlands län 27 138 858
Jönköpings län 21 178 072
Kronobergs län 11 715 101
Kalmar län 14 447 098
Gotlands län 3 473 384
Blekinge län 9 462 674
Skåne län 79 701 616
Hallands län 19 244 884
Västra Götalands län 100 228 800
Värmlands län 16 634 264
Örebro län 17 720 899
Västmanlands län 16 073 814
Dalarnas län 16 965 320
Gävleborgs län 16 946 911
Västernorrlands län 14 607 014
Jämtlands län 7 702 585
Västerbottens län 15 930 941
Norrbottens län 14 911 883
Totalt 600 000 000

Presskontakt

Jakob Andersson
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.