Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker Bergmancenter på Fårö och Bergmanveckan 2018

Publicerad

Lördagen den 30 juni besöker kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke Bergmancenter på Fårö och Bergmanveckan 2018. Under sitt besök på Bergmanveckan kommer ministern bland annat att möta Bergmancenters styrelse för samtal om jubileumsåret.

2018 skulle Ingmar Bergman ha fyllt 100 år och detta markeras genom ett stort firande, både nationellt och internationellt. Regeringen stödjer firandet med bidrag till Stiftelsen Ingmar Bergman, Stiftelsen Bergmancenter på Fårö, Kungliga Dramatiska teatern och Svenska Filminstitutet.

- Ingmar Bergman är en av våra största konstnärer genom tiderna. Att bidra till att lyfta komplexiteten i hans konstnärskap under jubileumsåret är för regeringen ett sätt av flera att verka för att hans verk kan inspirera och omkullkasta verkligheten för både nutida konstnärer och oss andra, säger Alice Bah Kuhnke. 

Regeringens satsning innebär att:

  • Kungliga Dramatiska teatern AB, Stiftelsen Ingmar Bergman och Stiftelsen Bergmancenter på Fårö totalt tillförs 8 miljoner kronor 2018.

  • Svenska Filminstitutet tillförs 5 miljoner kronor från och med 2018 och ytterligare 10 miljoner från och med 2019 för bevarandet av filmarvet i Ingmar Bergmans namn.

  • Från och med 2019 föreslås Stiftelsen Bergmancenter på Fårö få ett årligt stöd.

För intervjuer i samband med besöket, kontakta pressekreterare Anna Söderström.

 

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

De filmpolitiska målen:

  • Utveckling och produktion av värdefull svensk film sker kontinuerligt och i olika delar av landet.
  • Allt fler ser värdefull film som sprids och visas i olika visningsformer i hela landet.
  • Filmarvet bevaras, används och utvecklas.
  • Svensk film sprids alltmer utomlands och kvalificerat internationellt utbyte och samverkan sker på filmområdet.
  • Barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild och ges möjligheter till eget skapande.
  • Jämställdhet och mångfald präglar filmområdet.
  • Filmen bidrar till att stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet.

Genvägar