Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnkes program för Almedalen 2018

Publicerad

Den 1-2 juli deltar kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke vid seminarier och evenemang på Almedalsveckan i Visby. Ministern deltagande kommer att fokusera på demokratifrågor samt kultur och #metoo.

Delar av Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Söndagen 1 juli

 • 15.30 – 16.00
  Ministern kommer att hålla ett anförande om vikten att främja, förankra och försvara demokratin på invigningen av
  Almedalsveckan.

  Arrangör: Huvudarrangörerna Almedalsveckan
  Plats: Almedalsscenen

 • 17.30 – 17.50
  Håller anförande vid öppnandet av det nordiska programmet vid Nordiska ministerrådets närvaro i Almedalen.

  Arrangör: Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet, Nordens Fackliga Samorganisation
  Plats: Strandvägen 4

Måndagen 2 juli

 • 8.30 – 9.30
  Deltar i samtal på seminariet Makt, mod och motstånd – vad gör Sverige för att stödja de som försvarar mänskliga rättigheter?

  Arrangör: Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda
  Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

 • 11.00 – 11.45
  Samtal om ungas demokratiska deltagande vid seminariet Hur nås unga i valrörelsen 2018?

  Arrangör: Sveriges Tidskrifter, Veckorevyn
  Plats: Donnerska huset, Donners plats 1

 • 14.00 – 14.45
  Deltar i seminariet Är kulturen valårets mest underskattade fråga?

  Arrangör: Riksteatern
  Plats: Tranhusgatan 23A

 • 15.00 – 15.45
  Deltar i panelsamtal på seminariet Metoo – Från hashtag till handling.

  Arrangör: TCO
  Plats: Strandgatan 19

Lördagen 7 juli – söndagen 8 juli

 • Deltar i partiarrangemang.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.