Innehållet publicerades under perioden

-

Ann Linde diskuterar Brexit med de fackliga centralorganisationerna LO, TCO och SACO

EU-och handelsminister Ann Linde träffar, tillsammans med regeringskansliets styrgrupp för Brexit, de fackliga centralorganisationerna för att diskutera Brexit på fredag den 15 juni i Rosenbad.

Regeringens målsättning är att nå fram till en så bra och nära framtida förbindelse med Storbritannien som möjligt trots de komplikationer och försämringar som Brexit innebär.

– Den nya relationen med Storbritannien får inte innebära onödiga hinder och friktion när det gäller handel. Sverige och svenska arbetstagare skulle drabbas särskilt hårt av det. Samtidigt måste ett framtida avtal säkra en rättvis konkurrens. Det är oacceptabelt om Brexit leder till ett "race to the bottom" när det gäller löner och arbetsvillkor, säger Ann Linde.

Personrörlighet är en av de frågor som kommer att diskuteras vid mötet med de fackliga företrädarna då det står klart att Storbritannien vill komma ifrån EU:s allmänna fria rörlighet.

– Personrörlighet är betydelsefull i dagens tjänstetunga ekonomi. Rörligheten gynnar handeln och förflyttning av arbetskraft är ofta en nödvändighet för att utföra en tjänst, säger Ann Linde.

 

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00