Innehållet publicerades under perioden

-

Ann Linde inviger MSB:s EU-lager i Kristinehamn

EU- och handelsminister Ann Linde besöker Kristinehamn idag den 11 juni 2018 för att inviga det nya EU-lagret som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fått i uppdrag att hantera. Det är EU:s lager för civil krishantering där MSB kommer att lagerhålla, köpa in och transportera materiel som används i EU:s civila krisinsatser. Med på invigningen är även MSB:s generaldirektör, Dan Eliasson.

Det centrala lagret placeras i anslutning till MSB:s befintliga lager i Kristinehamn och handlar om ca 15-20 nya arbetstillfällen.

Avtalet med EU innebär också att MSB får uppdraget att utveckla ett IT-system för hantering av materiel och transporter till, från och mellan olika EU-insatser. Systemet innebär att EU kommer att kunna samordna materiel mellan olika insatser och ge möjlighet att samla statistik som kan delas med medlemsstaterna. Det finns också planer på att utveckla moduler för HR, inköp och ekonomi.

- Det är oerhört glädjande att MSB har fått förtroendet att ta hand om en viktig EU-verksamhet. Det handlar inte bara om lager, utan också om logistik, underhåll, administrativa system och upphandling. Därför ger det här beslutet goda förutsättningar för svenska myndigheter och företag att bidra med kunskap och innovationsförmåga, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Sverige driver på för att förbättra EU:s förmåga att agera i krissituationer och bidra till fred och säkerhet. Vi är en av största bidragsgivarna av personal till EU:s civila insatser. Det nya lagret kommer att förbättra och effektivisera de civila insatserna.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00