Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde reser till Island den 26-27 juni

Publicerad

EU-och handelsminister Ann Linde reser till Island den 26-27 juni. Resan är en uppföljning av det isländska statsbesöket i Sverige i januari. I samband med resa inviger Ann Linde ett innovativt geotermiskt kraftverk Fludir. Dessutom kommer Ann Linde ha överläggningar med den isländske utrikesministern Gudlaugur Thordarsson och bl.a. diskutera Brexit och läget i världshandeln.

EU-och handelsministern inleder sitt besök på Island med att inviga ett innovativt geotermiskt kraftverk i Fludir, som är ett samarbete mellan svenska Climeon och isländska Varmaorka.

- Jag vill bygga vidare på den energi och det intresse som skapades mellan båda länder i samband med statsbesöket. Affären mellan svenska Climeon och isländska Varmaorka är ett den största affären i Island på flera år. Handel-och investeringsutbytet mellan Island och Sverige är ett exempel på hur vi kan stärka bandet mellan våra länder.

Ann Linde reser till Reykjavik direkt från Allmänna rådet i Luxemburg där Brexit varit en av huvudfrågorna.

- I en tid när den globala världsordningen utmanas är det viktigt att små och handelsberoende ekonomier som Sverige och Island står upp för fri handel, stabila internationella spelregler och en väl fungerande europeisk inre marknad. Det ska därför bli intressant att diskutera hur Brexit påverkar Island vid mitt besök.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.