Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Bättre behandling och förebyggande arbete för att eliminera hepatit

Publicerad

Situationen för patienter med hepatit C har förändrats på senare år på grund av nya och effektiva läkemedelsbehandlingar. Samtidigt finns svårigheter när det gäller att nå ut med behandling. Därför får Folkhälsomyndigheten i uppdrag att analysera hur smittspridning av hepatit C kan hindras och behandlingen förbättras.

– Hepatit C är en sjukdom som dödar många svenskar varje år. Om vi ska lyckas med målet att eliminera hepatit är det viktigt att se över befintliga system för att kunna bli effektivare i både behandling och förebyggande arbete, säger socialminister Annika Strandhäll.

Sedan årsskiftet ingår läkemedel mot sjukdomen i högkostnadsskyddet för alla patientgrupper. Kostnaderna för att behandla med de nya effektiva läkemedlen har också sjunkit väsentligt jämfört med då de introducerades för några år sedan. Samtidigt finns svårigheter när det gäller att nå ut med behandling. Det finns också ett mörkertal kring antalet smittade.

Regeringen ger med anledning av detta Folkhälsomyndigheten i uppdrag att analysera hur arbetet med att behandla, förebygga och förhindra smittspridning av hepatit C kan förbättras. Underlaget ska bidra till att nå WHO:s mål om eliminering av viral hepatit.

Folkhälsomyndigheten ska dessutom:

  • se över hur systemet för testning, behandling och övervakning av hepatit C bör utvecklas.
  • bedöma lämpliga metoder för screening och upptäckt av smittade. I detta ingår att kartlägga och göra en bedömning av det totala antalet smittade, att göra en bedömning av vilka metoder för screening som är mest effektiva samt att föreslå arbetssätt för att återfå kontakt med diagnosticerade patienter som tappat kontakten med sjukvården.
  • kartlägga och göra en bedömning av hur landstingen i högre utsträckning kan erbjuda provtagning, behandling och/eller vaccination inom exempelvis sprututbytesverksamheterna, kriminalvården och psykiatrin.

När det är lämpligt ska underlaget som Folkhälsomyndigheten tar fram också inkludera insatser mot hepatit B.

Folkhälsomyndigheten ska genomföra uppdraget i dialog med Smittskyddsläkarföreningen och Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2019.

Fakta

År 2015 antogs FN:s så kallade Sustainable Development Goals (SDGs) vilka inkluderar ett mål om att bekämpa vissa sjukdomar, bland annat hepatit. I maj 2016 antog WHA en global strategi för eliminering av viral hepatit.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter